Tietoa yhdistyksestä

Congress Network Finland ry tarjoaa jäsenilleen kokous- ja kongressialan

    •    koulutusta ja tietoa alan kehittymisestä
    •    benchmarking- ja verkostoitumismahdollisuuksia
    •    tutustumis- ja vierailumatkoja
    •    kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimustuloksia


Congress Network Finland ry on perustettu vuonna 2010 kun 30 vuotta alalla menestyksellä vaikuttaneen Finland Convention Bureau ry:n toiminta eli suuren muutoksen kautta. Suomen kansainvälinen kongressimarkkinointi siirtyi Matkailun edistämiskeskuksen yhteyteen ja sai pysyvän valtion rahoituksen, jolla ei enää ole jäsenmaksuperusteita. Yhdistyksen jäsenet halusivat ylläpitää kategoriakokouksia ja keskusteluyhteyttä toisiinsa, joten yhdistys muutti muotoaan ja jäi kokous- ja kongressialan ammattilaisille työvälineeksi.

Tällä hetkellä Congress Network Finland ry tekee tiivistä yhteistyötä Finpron Finland Convention Bureaun kanssa ja tähtää yhteisissä ponnistuksissa siihen, että Suomen positiivinen maine ammattitaitoisena kongressimaana säilyy ja paranee.

CNF ry on vielä suhteellisen uusi yhdistys ja hakee muotoaan, jolla me kaikki jäsenet saamme parhaimman hyödyn toiminnasta ja jäsentensä verkostoista. Liity mukaan ja vaikuta Suomen tulevaisuuden menestykseen kongressimaana!


Yhdityksen säännöt

Congress Network Finland ry:n säännöt löytyvät täältä >>Information on the association

Congress Network Finland was founded in 2010 after Finland Convention Bureau's activities went through a major change. Finland Convention Bureau transferred in connection with the Finnish Tourist Board (MEK) and received a permanent state funding, which removes the right to collect membership fees. The association's members wanted to maintain the national network in some form so the association changed its shape and new association of Congress Network Finland was formed for this purpose.

Today CNF is in close cooperation with Finland Convention Bureau (currently part of Finpro), aiming to maintain and improve Finland’s positive reputation as a professional congress country.

Congress Network Finland Association provides for its members

     • education and information about developments in the sector

     • benchmarking and networking opportunities

     • excursions and study visits

    • international and domestic research results